POSLÁNÍ ICF PRAHA

Toužíme pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe.