Stili ynë

Përmes muzikës bashkohore, predikimeve dhe kreativitetit, qëllimi kryesor është të ndërtojmë një marrëdhënie personale me Jezus Krishtin. 
Ky është stili ynë, identiteti ynë i përbashkët.